Πιστοποίηση ελληνομάθειας 2021

 

 

Νέα προθεσμία μετά από παράταση για την υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις ελληνομάθειας 2021

Η περίοδος των εγγραφών είναι από τις 01. έως 28. Ιουνίου 2021

Oι εξετάσεις έχουν οριστεί για τις 04, 05, 06 και 07 Οκτωβρίου 2021

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα:

http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html